Sakarya Basın Tarihi

İl olduğu 1954 senesine kadar Kocaeli iline bağlı büyükçe bir ilçe olan Adapazarı'nda,basın alanında rastlanan ilk yayın,1909'de Teorik adlı yazar tarafından Ermenice yayınlanan Yergir (Memleket) adlı gazete olduğu belirtilmektedir.

1998 yılında Sakarya Valiliği tarafından hazırlanan yıllık da da Adapazarı'nda ilk basın hareketine 1909'lu yıllarda rastlanıldığı ifade edilmekte.

Adapazarı'nda ilk yayınladığını bildiğimiz ilk gazete 7 Mart 1919'da yayın hayatına giren ADAPAZARI Gazetesidir. Lebib Kökçü ise Adapazarı'nda yayınlanan ilk gazetenin mühendis Cemil ve Demir Ali beyler tarafından 1916 yılında çıkarılan ZURNA adlı mizahi gazete olduğunu söyler.
Görüldüğü üzere,Adapazarı'nda basının başlangıç tarihi olarak,ortada iki tarih mevcuttur. 1943 yılında Halkevi Dergisi, 1947 yılında Bizi Göre Sakarya,1950 yılında Sakarya Gazetesi yayınlanmıştır.

Sakarya vilayetinin kurulmasının(1954) ardından,aynı yıl içersinde Sakarya Postası ile Demokrat Sakarya gazetelerinin yayın hayatına başladığını görüyoruz.

Sakarya'da ilk ofset baskı tekniği ile yayınlanan gazete ise SAKARYA Gazetesi'dir. SAKARYA Gazetesi Günaydın Gazetesi'nin Sakaryalı gazeteciler Semih Köprülü, Necdet Güngörsün, Yusuf Çınal ve Hüseyin Komite ile kurduğu bir şirket aracılığı ile 11 Ekim 1982 tarihinde yayına başlamıştır. SAKARYA Gazetesi ile birlikte, Sakarya ilinde ofset gazete çıkarma teşebbüsleri artmıştır. 13 Ocak 1986 yılında Engin Özkal'ın sahipliğini Necdet Güngörsün'ün genel yayın müdürlüğünü yaptığı Sakarya GÜN Gazetesi (Bu gazetenin ismi daha sonra mahkeme kararı ile YENİGÜN olmuştur.) ofset baskı tekniği ile yayınlanmaya başlamıştır. Daha sonra da diğer ofset baskılı gazeteler (Mesaj, Ada Olay, Son Olay, Halkın Sesi, Bakış gibi) birbiri ardına yayınlanmaya başlamıştır.

2010 yılına geldiğimiz de, Sakarya'da 10  günlük gazetenin yayınlandığını görüyoruz. Adapazarı,Yenigün,Yenisakarya,Bizim Sakarya,Yenihaber, Adapostası, Anadolu, Sakarya Halk gazeteleri renkli ofset baskılı ve 12 sayfa yayınlanırken,Sakarya Olay Gazetesi renkli ofset baskılı 8 sayfa  Akşamhaberleri Gazetesi 6 sayfa siyah beyaz ofset baskılı,  ile yayınlanmakta.

Bunların dışında,aylık olarak yayınlanan dergiler ise şöyle; Çark, Haber Kokteyl, Nabız, Zafer, Irmak... Ayrıca, meslek odalarının, belediyelerin ve sivil toplum örgütleri ile bazı özel kuruluşların çıkardıkları 30'a yakın dergi bulunmaktadır.

Sakarya'da 13 adet radyo, 2 adet televizyon (SRT ve Kanal 54) yayın hayatını sürdürmektedir.

Sakarya basınını ele alan birkaç çalışma mevcuttur. Bunlardan ilki Başkonsolos İsmail Okday tarafından hazırlanmış ve 1937 yılında Filibe'de basılmış"Adapazarı Gazeteleri"adlı çalışmasıdır. İkincisi Doç.Dr.Cavit Orhan Tütengül tarafından hazırlanan ve 1968'de baskısı yapılan "Sakarya Basını " adlı çalışmadır.

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti 1987 yılında, Zekai Erdal'a Sakarya basın tarihi ile ilgili bir araştırma yaptırmış ve bunu yayınlanmıştır.

Sakarya Basın Tarihi ile ilgili en geniş araştırma ise Sakarya Gazeteciler Cemiyeti'nin talebi üzerine,Sakarya Üniversitesi Öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Enis Şahin tarafından yapılmıştır.Yrd.Doç. Şahin'in bu araştırması Şubat 2005'de Sakarya Gazeteciler Cemiyeti tarafından bastırılmıştır. 476 sayfalık bu dev eser,Sakarya Basın Tarihi'ne ışık tutmaktadır.

Sakarya Basın Tarihi ile ilgili geniş bilgiyi Sakarya Gazeteciler Cemiyeti tarafından bastırılan Yrd.Doç.Dr.Enis Şahin tarafından yazılan"SAKARYA BASIN TARİHİ"isimli kitapta bulmak mümkündür.